تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم

دلنوشته یکی ازاستادان مرحوم انجمن خوشنویسان تهران