تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم

کلاسهای انجمن خوشنویسان تهران(ولیعصر) دایر می باشد