تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم

پیام مشاور حقوقی وشورای انجمن خوشنویسان تهران (ولیعصر )درباره بیانیه اخیر دفتر غیر قانونی چهرراه فلسطین