تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم

پيام مشاور محترم حقوقي انجمن خوشنويسان تهران بزرگ

پيام مشاور محترم حقوقي انجمن خوشنويسان تهران بزرگ در خصوص رأی دادگاه نسبت به دادخواست انجمن ایران مبنی بر مالکیت ساختمان صائب

photo_2017-01-09_23-07-46photo_2017-01-09_23-08-01photo_2017-01-09_23-16-03photo_2017-01-09_23-08-09photo_2017-01-09_23-08-14

نظر بنویسید