تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم

پاسخ سرکار خانم محمدی مسئول آموزش انجمن خوشنویسان تهران به توهین ها و تهمت های ناروای آقای براتی