تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم

نامه مشاور حقوقی، شورا و ریاست محترم انجمن خوشنویسان تهران به وزیر جدید ارشاد آقای عباس صالحی