تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم

زمان برگزاری آزمون های فوق ممتاز تیر ماه 1402

به نام خدا

احتراما انجمن خوشنویسان پایتخت در نظر دارد با استعانت از درگاه خداوند متعال و با استفاده از مفاد ماده پنجم آیین نامه آموزشی آزمون دوره فوق ممتاز را در روز جمعه  23 تیر ماه  سال جاری برگزار نماید لذا توجه شعب محترم و هنرمندان داوطلب شرکت در آزمون فوق الذکر را به نکات ذیل جلب مینماید:

1 – شعب محترم میبایست به ازای هر آزمون از قالبهای دوگانه انتخابی ( کتابت ، چلیپا ، سیاه مشق ، کتیبه و ترکیب آزاد ) حضوری مبلغ 200000 تومان و متفرقه مبلغ 600000 تومان اخذ نمایند که پس از کسر 30% سهم شعبه ما بقی آن را به حساب انجمن خوشنویسان پایتخت واریز نمایند.

2 – تهیه کاغذ آزمون به عهده شرکت کنندگان محترم می باشد که می باید کاغذ دلخواه خود را به رنگ سفید یا کرم روشن در اندازه های مناسب ( کتیبه حد اکثر 50 در  70  سانتی متر و بقیه قالبها حد اکثر کاغذ A3) تهیه و مورد استفاده قرار دهند مشروط بر اینکه کاغذ فاقد هر گونه تذهیب و طرح ابر وباد و غیره بوده و به مهر شعبه نیزممهور شده باشد.

3هنرمندان توجه داشته باشند که یکی از دو قالب انتخابی حتما باید چلیپا باشد.

توجه – ضروری است فقط از مرکب مشکی جهت تحریر سوال امتحان استفاده شود.

4 – امتحانات فوق ممتاز فقط به صورت کتبی انجام میشود و امتحان تئوری حذف گردیده است.

 

نظر بنویسید