تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم

دورهمی خوشنویسان و هنرمندان انجمن خوشنویسان گرگان

دور همی خوشنویسان و هنرمندان انجمن خوشنویسان گرگان 28 آذر 96 با حضور استاد آقا بابایی و دکتر جرجانی عضو محترم شورای شهر گرگان

دورهمی
انمن خوشنویسان گرگان

نظر بنویسید