تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم

دستورالعمل شرکت درآزمون های فوق ممتازانجمن خوشنویسان پایتخت تیرماه 1402

بر اساس آیین نامه آموزش انجمن خوشنویسان پایتخت در مورد نحوه ورود در آزمون فوق ممتاز در رشته های مختلف به شرح ذیل اشعار میدارد:

1 – فارغ التحصیلان دوره ممتاز امکان شرکت در رشته نستعلیق و یا درهر یک از خطوط دوم و یا هردو را خواهند داشت    ( بر اساس مصوبه شورای انجمن خوشنویسان پایتخت هنرجویانی که صرفا درهر یک ازرشته های نستعلیق ، شکسته ، نسخ و ثلث به تنهایی در مقطع ممتاز فارغ التحصیل شده اند بدون نیاز به قبولی خط دوم امکان حضور در امتحان فوق ممتاز را خواهند داشت)

2-   فارغ التحصیلان دوره ی شکسته ممتازکه قبلا در مرحله نستعلیق موفق به کسب قبولی در دوره ممتاز نشده اند میتوانند در آزمون فوق ممتاز خط شکسته شرکت نمایند (داشتن گواهی ممتاز نستعلیق الزامی نیست).

3- فارغ التحصیلان دوره ممتازی نسخ میتوانند در آزمون فوق ممتاز دوره نسخ شرکت نمایند.

4- فارغ التحصیلان دوره ممتازی ثلث میتوانند در آزمون فوق ممتاز دوره ثلث شرکت نمایند.

نظر بنویسید