تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم

در سوگ عروج سوگمندانه استاد سید علی نقوی