تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم

جلسه تصحيح اوراق آزمون ميان دوره اي دي ماه 96

انجمن خوشنويسان تهران
جلسه تصحيح اوراق

 

جلسه تصحیح اوراق امتحانی دیماه 1396
انجمن خوشنویسان تهران بزرگ در دفتر ولیعصر(ع) با حضور استادان بزرگ ایران خروش، شمس انصاری ، حاج صمدی، جواهر پور ، میرخانی ، دولو ..و….

نظر بنویسید