تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم

اعطای گواهینامه استادی آقای امیرخانی توسط استاد الاساتید کیخسرو خروش، رئیس شورای ارزشیابی هنری انجن خوشنویسان تهران ولی عصر