تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم

اطلاعیه کلاسهای تذهیب انجمن خوشنویسان تهران ولیعصر