اساتید انجمن

ابراهيم غفاری يقين فرزند جبار متولد 1331 صادره از اليگودرز ، محل تولد شهرستان...

متولد 1347 - تهران - مدرس انجمن خوشنوسان تهران و مرکز کتابت و تعلیم ایران از سال 1375 تاکنون و...

متولد خرم آباد-1339
هنرآموخته ي خوشنويسي- تئاتر و ادبيات- موسيقي ايراني
استادان:...

استاد فتحعلی واشقانی فراهانی فرزند علیقلی، سال 1309 در قریه ی واشقان فراهان از توابع اراک در...

متولد 1340 شهر تبریز، فارغ التحصیل خوشنویسی سال 1367
نام استادان خط...

حجت اله اسدی، متولد بهمن ماه 1334 تهران، شروع به کار خوشنويسی بطور جدی از اواخر سال 58 . قبولی...

دكتر عظيم هادي پور- متولد 1341 تهران
تحصييلات: عنوانجوي «دكتراي» علمي فيلولوژي...

الهام زنجانیان- متولد 1348- تهران- متاهل
ممتاز انجمن خوشنویسان ایران(سال دریافت 1369)...

ناصر رحیمی، شماره شناسنامه 34 صادره از شمیران متولد سال 1329

نام...

اينجانب قاسم دماوندي متولد سال 1334 در تهران مي‌باشم.

...