تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم
نتایج امتحانات متوسط انجمن خوشنویسان تهران دی ماه 96
نتایج امتحانات متوسط انجمن خوشنویسان تهران دی ماه 96