سید حسن میرخانی

(سراج الکتاب)

استاد سیدحسن میرخانی، ملقب به سراج الکتاب، فرزند سید مرتضی حسینی برغانی متولد 1291 در تهران می باشد.

وی  اصول خوشنویسی را نزد پدر آموخت و همه اقلام متداول از قبیل نسخ، ثلث و نستعلیق شکسته و به ویژه نستعلیق را از خفی و جلی نیکو می نوشت.

استاد میرخانی از علوم ادبی بهره مند بود. شعر می سرود و مجموعه اشعارش موسوم به دیوان بنده منتشر شده است.

از آثار خطی وی میتوان کلیات سعدی، مثنوی مولوی، خمسه نظامی، دیوان حافظ، دیوان بنده، گزیده دیوان شمس تبریزی، ترانه های باباطاهر، ترجیع بند هاتف اصفهانی، ترجمه نفس المهموم، داستان ملک جمشید، مجموعه هنر خط و نگارستان خط می باشد.

استاد سید حسن میرخانی در تاریخ 5 آذرماه سال 1369 در تهران دار فانی را وداع گفت.

نمونه آثار

نظر بنویسید