تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم

سرای محله المهدی

ستاری

سرای محله المهدی: ستاری شمالی – بعد از پل نيايش – خروجی زيتون – سرای محله المهدی
شماره تماس: 44850386

نظر بنویسید