تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم

دست نوشته استاد میرخانی

غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل
که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را