تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم

دست نوشته استاد میرخانی

قــلب مومن بين دو انگشت از انگشتان خـــداوند رحمان است