تهران، ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر، پلاك 1478، طبقه ی دوم

دست نوشته استاد میرخانی

علی برترین بشر است؛ هر کس إبا کند، کافر است